• Ki kaphat adótámogatást családi ház építéséhez?
  2018. MÁRCIUS 28.

  Ki kaphat adótámogatást családi ház építéséhez?

  Visszaigényelhető az áfa egy határig, de nem mindenki élhet ezzel. Nézzük a szabályokat!

  2017-től a magánépítkezések keretében épített családi házak rendkívül kedvező adózási körbe kerültek: a Kormány döntése értelmében ugyanis családi ház építésénél az építési telekről és az építőanyagokról kibocsátott számlák 27% áfaösszegét, legfeljebb 5 millió forint összegig, a magánszemély építkező visszaigényelheti.

  Új lakás építése esetén a legfeljebb 150 m2 hasznos alapterületű lakás vagy a legfeljebb 300 m2 hasznos alapterületű egylakásos lakóépület nagykorú természetes személy építője vagy építtetője az építési bekerülési költség megfizetéséhez, illetve az építkezés helyéül szolgáló építési telek vételárához az építési telek tulajdonosa veheti igénybe az adó-visszatérítést.

  Az adóvisszatérítési támogatás a telekvásárlásra és az építkezésre csak és kizárólag egyidejűleg, együttesen vehető igénybe (amennyiben tehát a telekvásárlást követően csak néhány évvel később indul meg az építkezés, támogatás nem jár).

  További fontos előírás, hogy a fenti költségek tekintetében a támogatás igénybevételére kizárólag 2015. január 1-jén vagy azt követően kiállított számlák alapján van lehetőség. A támogatás legkésőbb 2019. december 31-ig igényelhető.

  A támogatást nem lehet igénybe venni az olyan ingatlanokra, amelyeket egy kivitelező kulcsrakész (azaz használatbavételre és földhivatali bejegyzésre alkalmas) állapotban ad át a megrendelőnek, még abban az esetben sem, ha a teljesítéshez szükséges építési anyagokat és egyéb termékeket a jogosult bocsátotta rendelkezésre.

  A támogatást nem veheti igénybe az a személy, aki a CSOK igénylésre vonatkozó bármelyik feltételnek (pl. büntetlen előélet, köztartozás-mentesség, legalább 180 napja fennálló társadalombiztosítási jogviszony stb.) nem felel meg.

  A támogatás összege megegyezik az építkezés helyéül szolgáló telek, valamint a lakás vagy lakóépület építéséhez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett áfa összegével, de legfeljebb 5 millió forint.

  Az áfa-visszaigénylésre irányuló kérelmet a használatbavételi engedélyhez, vagy a bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtét megelőzően kell benyújtani a hitelintézethez.

  A támogatás építési telekre jutó része az építési telek vételáráról kiállított számla benyújtását követően, egy összegben kerül folyósításra a hitelintézet által.
  Az építkezéshez kapcsolódó adó-visszatérítés a készültségi fokkal arányosan, utólagosan, a benyújtott számlák alapján történik.

  Az újonnan épített lakásban kizárólag az adó-visszatérítéssel támogatott személyek szerezhetnek tulajdont. Házaspár, illetve élettársak esetében a lakásban mindkét félnek (bármilyen arányban) az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie.

  Az új lakásnak ingatlanértékbecslési szakvélemény alapján a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lennie.