+36 84 310 986info@magasepito99kft.hu

Rólunk
BEMUTATKOZÁS

Ismerje meg cégünk történetét a megalakulástól napjainkig


Horváth Zoltán ügyvezető, tulajdonos

2005 A „Magasépítő ’99” Építőipari, Generálkivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2005 januárjában alakult. Az évek során tevékenységünk az igények és lehetőségek hatására folyamatosan bővült, így az építőipar csaknem teljes palettáját felöleli, a generál tervezéstől a fővállalkozói kivitelezésig. Ezáltal cégünk a magas-mélyépítési valamint épületgépészeti és erős-gyengeáramú munkák kivitelezését, tervezését gyakorlottan képes megoldani.
Székhelyünk Siófokon található, de tevékenységünk az ország egész területére kiterjed.
A feladatok elvégzéséhez munkatársaink tudását rendszeresen képezzük, műszaki felsőfokú végzettséggel 4 fő, technikusi képesítéssel 6 fő rendelkezik.


2009 A társaságunk 2009. év elején megszerezte az ISO 9001:2008 szerinti minőségirányítási rendszerre a tanúsítást​.

2011 A társaságunk 2011. évben az MSZ EN ISO 14001:2005 szerinti környezetközpontú irányítási rendszerre megszerezte a tanúsítást. 
2012 2012-ben az MSZ 28001:2008 szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonságirányítási rendszerre kaptuk meg a tanúsítást, azóta Integrált Irányítási Rendszer alapján működünk.
2013 2013 őszén megvásároltuk a HZP Építőanyag-kereskedő Kft-t, mely 20 éve töretlenül működik Siófokon. Ez által a kivitelezéseink anyagellátásai folyamatos és biztosított, valamint nem utolsó sorban a megrendelőinknek kedvezőbb áron tudjuk a munkákat megvalósítani. A munkahelyi egészségvédelem és biztonság érdekében vállalatunk biztosította a munkavédelmi képviselő megválasztását és a szükséges tanfolyam elvégzését, munkavédelmi koordinátor alkalmazását. A kivitelezésben dolgozó minden munkavállaló rendelkezik tűzvédelmi szakvizsgával.
​Cégünk a MOL csoport minősített beszállítója.​

2018 Nagy hangsúlyt fektettünk belső működési rendünk struktúrálására. A hatékonyság növelése érdekében szervezett fejlesztési projekteket indítottunk.
2020 2020-ban megszereztük a nemzetközi elismertségű a VCA tanúsítást, mely munkabiztonsági szempontból szénhidrogén ipari munkáinknál elengedhetetlen.

Szervezeti felépítés

IRÁNYÍTÁS

A Cég irányítását az ügyvezető látja el, aki közvetlenül irányítja a cég műszaki és adminisztratív részlegét.


MŰSZAKI RÉSZLEG

A műszaki részleg vezetését műszaki igazgató látja el. A mérnökséggel szorosan együttműködve a kivitelezési munkák operatív feladatait a műszaki vezető koordinálja. Munkatársaink rendelkeznek a szükséges ismeretekkel, kompetenciákkal és jogosultságokkal a speciális feladatok elvégzéséhez is.

HELYSZÍNI IRÁNYÍTÁS

A helyszíni irányítást 5 építésvezető intézi, akik a projekt nagyságától függően vagy együtt, de részlegekre bontva, vagy külön-külön irányítják a kivitelezéseket.


ADMINISZTRÁCIÓ

A cég adminisztrációs tevékenysége teljeskörűen lefedi a humán erőforrással kapcsolatos, pénzügyi és irodavezetői feladatokat.


FIZIKAI ÁLLOMÁNY

Fizikai állományunk jellemzően a szerkezetépítési feladatok elvégzésére összeállított csapat; kőműves, burkoló, ács, lakatos alapszakmákkal. Állandó, minősített alvállalkozói körrel dolgozunk.
CÉLKITŰZÉS

Az általunk végzett munka magas színvonalú, a társadalmi, környezeti és megrendelői igényeket kielégítve.
Munkatársaink szakmai tudását rendszeres képzésekkel fejlesztjük, figyelemmel kísérjük a technológiák, technológiai folyamatok fejlődését, azokat folyamatosan illesztjük be a kivitelezési tevékenységünk során. Eszközeink fejlesztésével, a tevékenységeink műszaki és gazdasági színvonalának emelésével törekszünk, a vevők megelégedettségének folyamatos növelésére.
ÜZLETPOLITIKA

A LEGJOBB MEGOLDÁST NYÚJTJUK

A Kft. üzletpolitikáját jelentősen befolyásolta a Balaton, mint Magyarország frekventált üdülő és gazdasági szempontú jelentőséggel bíró területi elhelyezkedése. Tevékenységei jelentős részben a Balaton vonzáskörzetére korlátozódnak, ahol gazdasági előnyt jelent a helyismeretben rejlő potenciál. Ezen túlmenően a Társaság az egész ország területét lefedő munkák és projektek megvalósításában töltött be kiemelkedő szerepet.

Az építőipari tevékenység sajátosságait magán hordozó Társaság jövedelemtermelő képessége a hazai nemzetgazdasági átlag jövedelemtermelő képességét eléri, sőt meghaladja azt.
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS

A Magasépítő ’99 Kft. elkötelezett a mindenkori megrendelője minőségi követelményeinek maradéktalan teljesítésére, betartva a vonatkozó összes törvényi- és szabványelőírást.
Fő célunk egy eredményesen működő, folyamatosan fejlődő integrált minőségirányítási rendszer segítségével képessé tenni társaságunkat megbízóink elvárásainak teljes körű megismerésére, kielégítésére.
KÖRNYEZETVÉDELEM

A környezetvédelemmel kapcsolatos hazai és nemzetközi követelményrendszer folyamatosan szigorúbbá válik, melynek következménye mára jelentős költségtényezővé vált.

Társaságunk tevékenysége során felelősséggel viszonyul a természeti környezethez. Részt vállal a természeti és az emberi erőforrások megóvásában. Mindennek eredményeként biztonságosan végezheti tevékenységét, javul megítélése, erősödik versenyképessége.

E célok eléréséhez nélkülözhetetlen a műszaki tudás bevonása, az innováció, munkatársak kreativitásának fejlesztése és motivációja. A megvalósítást az ISO 14001 szabvány szerint tanúsított környezetirányítási rendszerünk szolgálja, 2010. év eleje óta..
MUNKABIZTONSÁG

Az építési – kivitelezési munka biztonságos elvégzése. Ez a saját munkavállalóink és a velünk alvállalkozói szerződést kötött cégek dolgozóinak biztonságát egyaránt jelenti.

A biztonságos és egészséges munkavégzés csak a megfelelő megelőző és előkészítő intézkedések során valósulhat meg. Az építkezéseinken dolgozó kollégáink tudják, hogy a munkabiztonsági előírások betartása nem termelést hátráltató, hanem éppen ellenkezőleg, az ő érdekükben alkalmazott intézkedések rendszere, amely a személyes és rajtuk keresztül a családjuk biztonságát is szavatolja.

A 2012-ben bevezetett és tanúsított MSZ 28001, majd 2020-ban tanúsított ISO 45001 szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer ezen a téren a megvalósítás alapja. Szénhidrogén ipari munkáinknál a speciális VCA előírásokat alkalmazzuk.STABILITÁS ÉVRŐL ÉVRE

A vállalkozás a megalakulását követően a piachoz való rugalmas alkalmazkodásának köszönhetően folyamatosan fejlődött, melynek árbevételi alakulását az alábbi grafikon szemlélteti.


Magasépítő 99 Kft. nettó árbevételének alakulása 2005-2017 között millió Ft-ban


SAJÁT TULAJDONBAN LÉVŐ VÁLLALKOZÁSOK

A Magasépítő ’99 Kft. az évek alatt kiépítette a tevékenységéhez szükséges, azt kiszolgáló anyag-, illetve alapanyag biztosító „üzletágát”, melyet önálló társaságokba szervezett. Ezen társaságokban az üzletrészének aránya minden esetben 100%. A Társaság leányvállalatai:
​- HZP Építőanyag-kereskedő Kft.
- AB – Siófok Kft.

A Magasépítő ’99 Kft. működési ideje alatt több ingatlan beszerzését hajtotta végre, mellyel a társaság működésének centrumába saját tulajdonú ingatlanok kerültek. Ezek az ingatlanok biztosítanak a Társaság és leányvállalatai részére székhelyet, valamint telephelyeket. A Társaság a saját tulajdonú ingatlanokkal stabilizálta működését, javította eredményességét, likviditási szempontból - adott esetben- hitelképessé tette a társaságot.Vagyonelemek alakulása

Mint azt az alábbi grafikon jól szemlélteti a Kft. befektetett eszközeinek aránya évről évre stabilitást mutat. A forgóeszközök alakulását jelentős mértékben befolyásolta a követelésinek aránya. A Kft. növekedést pedig a Társaság saját tőkéjének stabil, folyamatos növekedése mutatja.


Magasépítő 99 Kft. vagyonelemeinek alakulása 2005-2021 között Ft-ban