+36 84 310 986info@magasepito99kft.hu

BemutatkozásBEMUTATKOZÁS

Ismerje meg cégünk történetét a megalakulástól napjainkig

2005 - 2009

A „Magasépítő ’99” Építőipari, Generálkivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2005 januárjában alakult, siófoki telephellyel.  Az évek során tevékenységünk az igények és lehetőségek hatására folyamatosan bővült, így az építőipar csaknem teljes palettáját felöleli, a generál tervezéstől a fővállalkozói kivitelezésig. A társaságunk 2009. év elején megszerezte az ISO 9001szerinti minőségirányítási rendszerre a tanúsítást.


2010 - 2016

Nagy hangsúlyt fektettünk belső működési rendünk struktúrálására. A hatékonyság növelése érdekében szervezett fejlesztési projekteket indítottunk.  Megvásároltuk a HZP Építőanyag-kereskedő Kft-t, ezáltal a kivitelezéseink anyagellátásai folyamatos és biztosított, valamint nem utolsó sorban a megrendelőinknek kedvezőbb áron tudjuk a munkákat megvalósítani. 
A társaságunk 2011. évben az ISO 14001 szerinti környezetközpontú irányítási rendszerre megszerezte a tanúsítást, 2012-ben az MSZ 28001:2008 szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonságirányítási rendszerre kaptuk meg a tanúsítást, azóta Integrált Irányítási Rendszer alapján működünk. 
Cégünk a MOL csoport minősített beszállítója lett.


2017 - 2022

Nagy hangsúlyt fektettünk belső működési rendünk strukturálására és az energiahatékony működésre. Ennek érdekében jelentős eszköz beszerzési projektet valósítottunk meg, valamint korszerűsítettük telephelyünket. 
Megszereztük a nemzetközi elismertségű a VCA tanúsítást, mely munkabiztonsági szempontból szénhidrogén ipari munkáinknál elengedhetetlen.

Alapértékek

Tulajdonosi jelenlét

A Magasépítő ’99 Kft. elsőrendű célja, hogy a jogszabályi előírások betartása mellett, a legkisebb környezeti és munkaegészségügyi terheléssel, az elvárt határidőre, a megrendelő és a tulajdonosi kör legnagyobb megelégedésére teljesítse megbízásait. Ezen elvek megvalósítását a tulajdonos minden eszközével támogatja, akár napi operatív szinten is.

Szakképzett munkatársak

Munkatársaink szakmai tudását rendszeres képzésekkel fejlesztjük, figyelemmel kísérjük a technológiák, technológiai folyamatok fejlődését, azokat folyamatosan illesztjük be a kivitelezési tevékenységünk során. Integrált irányítási rendszerünk fejlesztésében nagy szerepe van munkavállalóinktól érkező észrevételeknek, ötleteknek.


Folyamatos fejlesztés

Korszerű vállalatirányítási eszközök alkalmazásával törekszünk a szervezeti kiválóság elérésére, szolgáltatásainkkal pedig hírnevet, megbecsülést szeretnénk elérni. Gépeink, berendezéseink fejlesztésével, a tevékenységünk műszaki és gazdasági színvonalának emelésével törekszünk partnereink megelégedettségének folyamatos növelésére. A folyamatosan változó piaci és gazdasági környezethez alkalmazkodva alakítjuk ki tevékenységünket.

Felelősségvállalás

A Magasépítő’99 Kft vezetősége meghatározta az alapvető munkahelyi, adatvédelmi és etikai szabályait, mely betartása minden munkavállaló kötelessége. Célunk, a biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása, az egészségvédelem erősítése. Együttműködő partnereinktől is elvárjuk a minőségi szolgáltatás, a környezet védelme és a munkabiztonság iránti elkötelezettséget.

Optimalizálás

Célunk, hogy rendszeresen fejlesszük azon folyamatainkat, melyekben optimalizálni tudjuk az erőforrások felhasználását, hogy csökkenteni tudjuk a környezet terhelését, és megelőzzük annak szennyezését, az anyagi és környezeti károk kialakulását, a hulladékok keletkezésének folyamatos csökkentése, a környezeti teljesítményünk javítása mellett.CÉLKITŰZÉS

Az általunk végzett munka magas színvonalú, a társadalmi, környezeti és megrendelői igényeket kielégítve.
Munkatársaink szakmai tudását rendszeres képzésekkel fejlesztjük, figyelemmel kísérjük a technológiák, technológiai folyamatok fejlődését, azokat folyamatosan illesztjük be a kivitelezési tevékenységünk során. Eszközeink fejlesztésével, a tevékenységeink műszaki és gazdasági színvonalának emelésével törekszünk, a vevők megelégedettségének folyamatos növelésére.
ÜZLETPOLITIKA

A LEGJOBB MEGOLDÁST NYÚJTJUK

A Kft. üzletpolitikáját jelentősen befolyásolta a Balaton, mint Magyarország frekventált üdülő és gazdasági szempontú jelentőséggel bíró területi elhelyezkedése. Tevékenységei jelentős részben a Balaton vonzáskörzetére korlátozódnak, ahol gazdasági előnyt jelent a helyismeretben rejlő potenciál. Ezen túlmenően a Társaság az egész ország területét lefedő munkák és projektek megvalósításában töltött be kiemelkedő szerepet.

Az építőipari tevékenység sajátosságait magán hordozó Társaság jövedelemtermelő képessége a hazai nemzetgazdasági átlag jövedelemtermelő képességét eléri, sőt meghaladja azt.
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS

A Magasépítő ’99 Kft. elkötelezett a mindenkori megrendelője minőségi követelményeinek maradéktalan teljesítésére, betartva a vonatkozó összes törvényi- és szabványelőírást.
Fő célunk egy eredményesen működő, folyamatosan fejlődő integrált minőségirányítási rendszer segítségével képessé tenni társaságunkat megbízóink elvárásainak teljes körű megismerésére, kielégítésére.

KÖRNYEZETVÉDELEM

A környezetvédelemmel kapcsolatos hazai és nemzetközi követelményrendszer folyamatosan szigorúbbá válik, melynek következménye mára jelentős költségtényezővé vált.

Társaságunk tevékenysége során felelősséggel viszonyul a természeti környezethez. Részt vállal a természeti és az emberi erőforrások megóvásában. Mindennek eredményeként biztonságosan végezheti tevékenységét, javul megítélése, erősödik versenyképessége.

E célok eléréséhez nélkülözhetetlen a műszaki tudás bevonása, az innováció, munkatársak kreativitásának fejlesztése és motivációja. A megvalósítást az ISO 14001 szabvány szerint tanúsított környezetirányítási rendszerünk szolgálja, 2010. év eleje óta..
MUNKABIZTONSÁG

Az építési – kivitelezési munka biztonságos elvégzése. Ez a saját munkavállalóink és a velünk alvállalkozói szerződést kötött cégek dolgozóinak biztonságát egyaránt jelenti.

A biztonságos és egészséges munkavégzés csak a megfelelő megelőző és előkészítő intézkedések során valósulhat meg. Az építkezéseinken dolgozó kollégáink tudják, hogy a munkabiztonsági előírások betartása nem termelést hátráltató, hanem éppen ellenkezőleg, az ő érdekükben alkalmazott intézkedések rendszere, amely a személyes és rajtuk keresztül a családjuk biztonságát is szavatolja.

A 2012-ben bevezetett és tanúsított MSZ 28001, majd 2020-ban tanúsított ISO 45001 szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer ezen a téren a megvalósítás alapja. Szénhidrogén ipari munkáinknál a speciális VCA előírásokat alkalmazzuk.

STABILITÁS ÉVRŐL ÉVRE

A vállalkozás a megalakulását követően a piachoz való rugalmas alkalmazkodásának köszönhetően folyamatosan fejlődött, melynek árbevételi alakulását az alábbi grafikon szemlélteti.

Magasépítő 99 Kft. nettó árbevételének alakulása 2005-2022 között millió Ft-banSAJÁT TULAJDONBAN LÉVŐ VÁLLALKOZÁSOK

A Magasépítő ’99 Kft. az évek alatt kiépítette a tevékenységéhez szükséges, azt kiszolgáló anyag-, illetve alapanyag biztosító „üzletágát”, melyet önálló társaságokba szervezett. Ezen társaságokban az üzletrészének aránya minden esetben 100%. A Társaság leányvállalatai:
​- HZP Építőanyag-kereskedő Kft.
- AB – Siófok Kft.

A Magasépítő ’99 Kft. működési ideje alatt több ingatlan beszerzését hajtotta végre, mellyel a társaság működésének centrumába saját tulajdonú ingatlanok kerültek. Ezek az ingatlanok biztosítanak a Társaság és leányvállalatai részére székhelyet, valamint telephelyeket. A Társaság a saját tulajdonú ingatlanokkal stabilizálta működését, javította eredményességét, likviditási szempontból - adott esetben- hitelképessé tette a társaságot.